Publicity

パブリシティー

2017年33

【vsmedia】「チャリ走」がVR化! PlayStation VR向けタイトル「チャリ走VR」がアジア8ヵ国にてリリース

vsmediaでPlayStation VR向けタイトル「チャリ走VR」がアジア8ヵ国にてリリースについての記事が紹介されました。

■出典 vsmedia

■URLhttp://vsmedia.info/2017/02/21/charisovr/

http://vsmedia.info/2017/02/21/charisovr/