Publicity

パブリシティー

2017年329

vsmedia様にて「スマホ向けアクションゲーム「チャリ走」が「しまむら」とコラボ チャリ走デザインのTシャツを販売開始」が掲載されました

vsmedia様にて、『ファッションセンターしまむら チャリ走コラボデザインTシャツ』についての記事が紹介されました。

■出典 vsmedia

■URLhttp://vsmedia.info/2017/03/22/chariso_shimamura/

http://vsmedia.info/2017/03/22/chariso_shimamura/